Dogshow Breda
Een CAC CACIB show
www.dogshowbreda.nl  Copyright © 2019
GECOUPEERDE HONDEN NIET MEER OP SHOW Volgens de Nederlandse wetgeving is het couperen bij honden van (een gedeelte van) de staart of het bijsnijden van de oren in Nederland verboden. Gecoupeerde honden mogen dan ook niet meer deelnemen aan o.a. hondententoonstellingen. Derhalve worden op Dogshow Breda geen gecoupeerde honden meer toegelaten. Honden met geamputeerde staarten als gevolg van een medische noodzaak, mogen nog wel deelnemen aan onze tentoonstelling. Dit moet vermeld zijn in het dierenpaspoort en een kopie hiervan moet naar het secretariaat worden gestuurd. Voor meer informatie: https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/regelgeving-couperen- update/ en https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch- ondernemen/dieren- houden/dierenwelzijn/welzijnseisen/verboden- ingrepen/tentoonstellingsverbod CROPPED AND DOCKED DOGS NO LONGER ON OUR SHOW According to Dutch law docking (a part of) the tail of dogs or trimming the ears is prohibited in the Netherlands. Docked dogs are therefore no longer allowed to participate in dog shows. Therefore docked dogs are no longer allowed at Dogshow Breda. Dogs with amputated tails due to a medical necessity are still allowed to participate in our exhibition. This must be written in the pet passport and a copy of this must be sent to the secretariat. For more information: https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/regelgeving-couperen- update/ en https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch- ondernemen/dieren- houden/dierenwelzijn/welzijnseisen/verboden- ingrepen/tentoonstellingsverbod
ringmedewerkers
  Dear exhibitor We are closely following the developments of the Covid19 virus. We are in contact with the responsible authorities and will follow the guidelines of het National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) and the Association for Public Health and Safety (GGD). All dog events in the Netherlands are postponed or cancelled coming April and May2020. We realize that it is uncertain for exhibitors about the continuation of our exhibition on June 6th and 7th and that people will not enter their dog(s).  We were already in consultation with the Breepark and the Dutch Kennelclub about the postponement of our exhibition to data later in the year. We have now decided to postpone definitively. Unfortunately, we do not yet have a confirmation from the  Dutch Kennelclub and FCI for these dates. We advise you to keep an eye on our website (www.dogshowbreda.nl) and Facebook page. As soon as we have received the confirmation, we will immediately publish the new data. If you want to cancel your registration please send an email to secretariaat@dogshowbreda.nl. It is also possible to lease your entry for later dates. When you cancel we will charge an administration fee of 10 euros. We hope for your understanding. Hopefully you register for our show later this year. Stichting Hondententoonstelling De Baronie (Dogshow Breda) ********************************************************************** ************* Cher exposant Nous suivons de près l'évolution du virus Covid19. Nous sommes en contact avec les autorités responsables et suivrons les directives de l'Institut national de la santé publique et de l'environnement (RIVM) et de l'Association pour la santé et la sécurité publiques (GGD). Tous les événements canins aux Pays-Bas sont reportés ou annulés en avril et mai 2020. Nous réalisons qu'il est incertain pour les exposants de la poursuite de notre exposition les 6 et 7 juin et que les gens n'entreront pas dans leur (s) chien (s). Nous étions déjà en consultation avec le Breepark et le Kennelclub néerlandais sur le report de notre exposition aux données plus tard dans l'année. Nous avons maintenant décidé de reporter définitivement. Malheureusement, nous n'avons pas encore de confirmation du Kennelclub néerlandais et de la FCI pour ces dates. Nous vous conseillons de garder un œil sur notre site Web (www.dogshowbreda.nl) et notre page Facebook. Dès que nous aurons reçu la confirmation, nous publierons immédiatement les nouvelles données. Si vous souhaitez annuler votre inscription, veuillez envoyer un e-mail à secretariaat@dogshowbreda.nl. Il est également possible de louer votre entrée pour des dates ultérieures. Lorsque vous annulez, nous facturerons des frais d'administration de 10 euros. Nous espérons pour votre compréhension. J'espère que vous vous inscrirez à notre spectacle plus tard cette année. Stichting Hondententoonstelling De Baronie (Dogshow Breda)
  Sehr geehrter Aussteller Wir verfolgen aufmerksam die Entwicklungen des Covid19- Virus. Wir stehen in Kontakt mit den zuständigen Behörden und werden die Richtlinien des Nationalen Instituts für öffentliche Gesundheit und Umwelt (RIVM) und der Vereinigung für öffentliche Gesundheit und Sicherheit (GGD) befolgen. Alle Hundeveranstaltungen in den Niederlanden werden im April und Mai 2020 verschoben oder abgesagt. Wir sind uns bewusst, dass es für Aussteller ungewiss ist, ob unsere Ausstellung am 6. und 7. Juni fortgesetzt wird, und dass Menschen ihre Hunde nicht betreten werden. Wir haben uns bereits mit dem Breepark und dem Dutch Kennelclub über die Verschiebung unserer Ausstellung auf Daten im Laufe des Jahres beraten. Wir haben jetzt beschlossen, definitiv zu verschieben. Leider haben wir noch keine Bestätigung des Niederländischen Kennelclubs und der FCI für diese Daten. Wir empfehlen Ihnen, unsere Website (www.dogshowbreda.nl) und Facebook-Seite im Auge zu behalten. Sobald wir die Bestätigung erhalten haben, werden wir die neuen Daten sofort veröffentlichen. Sie können Ihren Anmeldungen stornieren, schicken die eine E- mail an secretariaat@dogshowbreda.nl .  Da es sich um bereits angefallene Kosten handelt, berechnen wir eine Verwaltungsgebühr von 10 Euro. Sie darfen Ihren Anmeldungen auch fortsetzen fur später. Wir hoffen auf ihr Verständnis. Hoffentlich melden Sie sich später in diesem Jahr für unsere Show an. Stichting Hondententoonstelling De Baronie (Dogshow Breda) *********************************************************************
Geachte exposant Wij als bestuur van Stichting Hondententoonstelling De Baronie volgen de  ontwikkelingen rondom het Covid19-virus op de voet. Na de aankondiging van de nieuwe maatregelen van het RIVM realiseren wij ons, dat het voor exposanten onzeker is over het doorgaan van onze tentoonstelling op 6 en 7 juni en dat men uit zekerheid niet inschrijft. Als bestuur waren we reeds in overleg met het Breepark en de Raad van Beheer over het doorschuiven van onze tentoonstelling naar data later in het jaar. Wij hebben nu besloten om definitief door te schuiven. Helaas hebben we van de Raad van Beheer en FCI nog geen definitieve toezegging voor de door ons aangevraagde data. Wij adviseren u om onze website (www.dogshowbreda.nl) en Facebookpagina in de gaten te houden. Zodra er meer duidelijkheid is, zullen wij de nieuwe data gelijk publiceren. Als exposanten hun inschrijving willen annuleren, kunnen ze dit mailen naar secretariaat@dogshowbreda.nl. Het is ook mogelijk om uw inschrijving te laten staan voor de nieuwe data. Bij annulering storten wij uw inschrijfgeld terug minus 10 euro administratiekosten. Wij hopen op uw begrip. Hopelijk schrijft u in voor onze show later dit jaar. Mvgr. Bestuur Stichting Hondententoonstelling De Baronie *********************************************************************
Home inschrijven Keurmeesters Klasseindeling Contact Commissie reglement Zaterdag Zondag inschrijven