Inschrijving zijn geopend
Dogshow Breda
Een CAC CACIB show
www.dogshowbreda.nl  Copyright © 2019
GECOUPEERDE HONDEN NIET MEER OP SHOW Volgens de Nederlandse wetgeving is het couperen bij honden van (een gedeelte van) de staart of het bijsnijden van de oren in Nederland verboden. Gecoupeerde honden mogen dan ook niet meer deelnemen aan o.a. hondententoonstellingen. Derhalve worden op Dogshow Breda geen gecoupeerde honden meer toegelaten. Honden met geamputeerde staarten als gevolg van een medische noodzaak, mogen nog wel deelnemen aan onze tentoonstelling. Dit moet vermeld zijn in het dierenpaspoort en een kopie hiervan moet naar het secretariaat worden gestuurd. Voor meer informatie: https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/regelgeving-couperen- update/ en https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch- ondernemen/dieren- houden/dierenwelzijn/welzijnseisen/verboden- ingrepen/tentoonstellingsverbod CROPPED AND DOCKED DOGS NO LONGER ON OUR SHOW According to Dutch law docking (a part of) the tail of dogs or trimming the ears is prohibited in the Netherlands. Docked dogs are therefore no longer allowed to participate in dog shows. Therefore docked dogs are no longer allowed at Dogshow Breda. Dogs with amputated tails due to a medical necessity are still allowed to participate in our exhibition. This must be written in the pet passport and a copy of this must be sent to the secretariat. For more information: https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/regelgeving-couperen- update/ en https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch- ondernemen/dieren- houden/dierenwelzijn/welzijnseisen/verboden- ingrepen/tentoonstellingsverbod
ringmedewerkers Home inschrijven Keurmeesters Klasseindeling Contact Commissie reglement Inschrijfformulier Zaterdag Zondag inschrijven